Починається громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля автозаправного комплексу

Дата: 17.11.2023 09:41
Кількість переглядів: 306

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності. 

 

1. Планована діяльність

Функціонування автозаправного комплексу № 79 за адресою 08173 Київська обл., Обухівський р-н, територія Феодосіївської ТГ, с. Ходосівка, Обухівське шосе, 1.

На АЗК № 79 передбачається приймання, зберігання і заправка автомобільного транспорту бензином марки А-95, upg-95, upg-100, дизельним пальним, та скрапленим вуглеводневим газом (СВГ).

Нафтопродукти доставляються на АЗК автобензовозами. Постачання суміші пропан-бутану передбачається автотранспортом в спеціально обладнаних автоцистернах. Злив палива здійснюється самопливом за допомогою зливних пристроїв, обладнаних швидкороз’ємними герметичними муфтами, сітчастими фільтрами, та сталевою відсічною арматурою.

Зберігання палива на АЗК здійснюється у 5-ти резервуарах:

1) Резервуар V = 25 м3, підземний двостінний, призначений для зберігання бензину марки upg-95;

2) Резервуар V = 25 м3, підземний двостінний, призначений для зберігання бензину марки А-95;

3) Резервуар V = 25 м3, підземний двостінний, призначений для зберігання бензину марки upg-100;

4) Резервуар V = 25 м3, підземний двостінний, призначений для зберігання дизельного пального;

5) Резервуар V = 10 м3, призначений для зберігання скрапленого вуглеводневого газу (СВГ).

Резервуари укомплектовані необхідною запірною арматурою, дихальними клапанами, оглядовими пристроями. Дихальні клапани забезпечують підтримання тиску в резервуарах на рівні до 25 кПа.

Відпуск палива здійснюється двома двосторонніми паливо-роздавальними колонками  Tokheim Quantium 510T 5-10 на 4 вида палива кожна, потужністю 45 л/хв кожна, та однією двосторонньою колонкою Tokheim Quantium 510T 5-10, потужністю 120 л/хв  для видачі дизельного палива. При заправленні автомобілів через ПРК застосована система повернення парів з баку автомобілів у видаткові резервуари. Відпуск СВГ здійснюється односторонньою заправною колонкою Benc BMP 512 SXL/LPG Tatsuno Europe максимальною потужністю 50 л/хв.

Водопостачання АЗК для побутових і виробничих потреб здійснюється від існуючої свердловини. Господарсько-побутові стоки відводяться до вигребу, звідки в подальшому відкачуються та вивозяться відповідно до укладеного договору. Відведення поверхневих стоків на АЗК передбачено по лотках проїздів з випуском на локальні очисні споруди та в резервуар-накопичувач.

Приміщення операторної мають припливно-витяжну вентиляцію з механічним спонуканням та електропідігрівом припливного повітря в холодний період року.

Постачання електричної енергії здійснюється від електромереж ПАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО". Джерелом резервного живлення є дизель-генератор марки JCB G45QS з максимальною потужністю 32,5 кВт.

Режим роботи АЗК – цілодобовий, щоденний.

Максимальний річний обіг нафтопродуктів через АЗК становить: бензин – 5500 м3, дизельне паливо – 3400 м3, СВГ – 3000 м3.

Відходи збираються в контейнери закритого типу, що встановлені в межах ділянки з подальшим вивезенням на утилізацію відповідно до укладених угод.

Плановану діяльність передбачається здійснювати на території Феодосіївської територіальної громади в с. Ходосівка Обухівського району Київської області, Обухівське шосе, 1. Земельна ділянка загальною площею 0,6049 га (кадастровий номер 3222487000:03:001:5074) передана у строкове платне користування на умовах договору оренди земельної ділянки від 26.03.2015 між Ходосівською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області та ТОВ «Немирів-Ойл». Плановану діяльність передбачається здійснювати на підставі договору оренди майна № 06/2022 від 01.01.2022 між ТОВ «Немирів-Ойл» та ПП «УКРПАЛЕТСИСТЕМ»                                                                                             

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 

2. Суб’єкт господарювання

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПАЛЕТСИСТЕМ», код ЄДРПОУ – 32285225                                 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

юридична адреса: 11571, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, вул. Березюка,
буд. 15; Тел./факс – +38 04142 4 88 52, 4-94-76; e-mail: s
upport@upg.ua

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації; поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; електронна адреса: dep_eco@koda.gov.ua; номер телефону: +38 044 279 01 58; контактна особа – Морозов Володимир Леонідович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

      

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації                   

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

 

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

 

Громадські слухання (перші) відбудуться

22.12.2023 о 12.00. Посилання до підключення до відеоконференції:  https://zoom.us/j/91208682650?pwd=QTIyd2pIYlVnSVkrN2JrcWxDZnFKdz09

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

Не передбачено                                                                                                                  

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації; поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; електронна адреса: dep_eco@koda.gov.ua; номер телефону: +38 044 279 01 58; контактна особа – Морозов Володимир Леонідович

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

 

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації; поштова адреса: 01004 м. Київ, вул. Басейна, 1/2А; електронна адреса: dep_eco@koda.gov.ua; номер телефону: (044) 279-01-58; контактна особа – Морозов Володимир Леонідович. Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення  

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

 

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 119 арк. з додатками.                                    

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)  (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

 

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

1. Феодосіївська сільська рада, вул. Панаса Мирного, буд. 2 с. Ходосівка, 08173, Контактні телефони: тимчасовий номер телефону: 063-785-40-80 Голова: т. в. о. сільського голови, секретар сільської ради - Походня Анатолій Олександрович.

2. АЗК № 79 за адресою: 08173 Київська обл., Обухівський р-н, територія Феодосіївської ТГ, с. Ходосівка, Обухівське шосе, 1, контактна особа – Малащук Світлана, тел. +3 067 410 63 60, ел. пошта sv1408@ukr.net.

Звіт ОВД буде доступен для ознайомлення громадськості з 17.11.2023 р.                                          

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних