Інформація щодо отримання довідок

Тимчасове Положення

про порядок видачі довідок Виконавчим комітетом

Феодосіївської сільської ради

 

1. Загальні положення

Порядок видачі довідок Виконавчим комітетом Феодосіївської сільської ради (далі Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Сімейного, Житлового та Земельного Кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,  «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про громадянство України», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних».  

Для видачі довідок використовуються документи, що посвідчують особу, інвентарні справи на будинковолодіння, дані з будинкових книг, погосподарські книги та інші підтверджуючі документи мешканців Феодосіївської територіальної громади. 

Видача довідок здійснюється з метою засвідчення місця реєстрації/проживання громадян, склад сім’ї для пред’явлення до органів праці і соціального захисту населення для призначення усіх видів соціальних допомог; для приватизації житла; до установ, організацій, які надають населенню комунальні послуги; нотаріусів та інших установ, підприємств, організацій усіх форм власності згідно з чинним законодавством.

Також Виконавчим комітетом видаються довідки: про  спільне проживання з громадянином на момент його смерті; про проведення поховання; факт підтвердження проживання без реєстрації, факт не проживання при реєстрації за даною адресою тощо.

 

 2. Порядок видачі довідок

 2.1. Видача довідок здійснюється посадовими особами Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради, старостами сіл  Феодосіївської територіальної громади або особами, що виконують їх обов’язки у відповідних населених пунктах.

 2.2. Довідки видаються державною мовою на підставі пред’явлених документів. Документом, що посвідчує особу та свідчить про реєстрацію   є паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи, якій наданий тимчасовий захист, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб тощо. У разі наявності суперечностей в них, уповноважені особи мають право вимагати інші документи, які підтверджують факти і обставини із життя, діяльності громадян.

2.3. Довідка підписується посадовими особами Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради, старостами сіл Феодосіївської територіальної громади відповідно до розподілу їх повноважень.

2.4. Довідки реєструються в журналі видачі довідок. До журналу заноситься реєстраційний номер, дата видачі довідки, прізвище, ініціали особи, котрій видано довідку, призначення видачі довідки (куди подається) та прізвище, виконавця, що підготував довідку. Про факт одержання довідки заявники розписуються у відповідній графі Журналу.

 2.5. Журнал видачі довідок повинен бути прошнурований та пронумерований, скріплений підписом сільського голови та гербовою  печаткою. 

2.6. Довідка видається на вимогу громадянина особисто при пред’явленні паспорта громадянина та оригіналів документів. У разі звернення за довідкою законного представника особи додатково пред’являється документ, що посвідчує особу законного представника, завірена у встановленому порядку копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника. 

2.7. У разі втрати довідки, при написанні заяви особою, надаються копії попередньо виданих довідок із зазначенням про видачу дублікату довідки . 

2.8. Відповідальність за достовірність даних, поданих заявником для оформлення довідки несе особа –заявник.

2.9. Підставами для відмови у видачі довідки є: звернення за отриманням Довідки неналежної особи; відсутність документів у заявника, згідно яких формується довідка; надання недостовірної інформації або відомостей.

2.10. Видача довідок здійснюється як правило на протязі 5 робочих днів, у випадках коли є потреба у встановленні певних фактів, або комісійного обстеження, протягом 15 календарних днів з дати подання заяви.

2.11. Заявник має право обрати зручний спосіб отримання довідки за письмовою заявою  (особисто, через законного представника шляхом відображення його у заяві.

2.12. У разі неможливості надати довідку, що засвідчує факт, за підтвердженням якого звернувся заявник, цей факт встановлюється в судовому порядку.

 2.13. Прийом громадян за письмовими зверненнями для видачі довідок проводиться діловодами Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради в робочий час за графіком:

Понеділок – четвер

з 9.30 год. до 17.00 год.

обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.

П’ятниця 

 з 9.30 год. до 15.30 год.

обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.

2.14. Формування довідок проводиться спеціалістами відділів Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради.

3. Форми довідок та підстави їх видачі

3.1. Довідки видаються відповідно до додатків, у разі, якщо форма не затверджена – довідки видаються у довільній формі.

3.2. Перелік довідок та перелік документів, необхідних для їх отримання додаток № 2 до цього рішення. 

4. Прикінцеві положення

4.1 Посадовим особам, працівникам Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради , які відповідно до своїх повноважень та службових обов’язків мають доступ до персональних даних осіб, що звертаються за отриманням довідки, заборонено розголошення в будь – який спосіб цих персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними професійних обов’язків, крім випадків передбачених законом.

4.2. Виконавчим комітетом Феодосіївської сільської ради можуть видаватись інші довідки за письмовими заявами громадян.

4.3 Припинення дії цього Положення, внесення змін і доповнень до нього здійснюються рішенням Виконавчого комітету сільської ради або у встановленому порядку відповідно до вимого чинного законодавства України. 

Перелік довідок,

які можливо отримати у Відділі реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

    

Назва

Перелік документів, для видачі відповідних довідок

Структурний підрозділ, що здійснює видачу довідок

Термін

1

Витяг з реєстру територіальної громади (про реєстрацію місця проживання) 

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

 

Відділ реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1 роб. день

2

Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

 

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- документ, що посвідчує право власності на будинок/квартиру;

- будинкова книга (за потреби).

 

Відділ реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

3

Довідка про зареєстрованих осіб, у тому числі малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено  дієздатних осіб (Довідка видається для пред’явлення в Нотаріальну контору)

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- документ, що посвідчує право власності на будинок/квартиру;

- будинкова книга (за потреби).

 

Відділ реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

4

Довідка про фактичне місце проживання (для осіб, які проживають на території Феодосіївської сільської ради терміном, який не перевищує 1 рік)

 

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- акт про фактичне місце проживання особи, складений депутатом Феодосіївської сільської ради;

- відмітка Сектору цивільного захисту та військового обліку (для військовозобов’язаних осіб).

Відділ реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

5

Довідка про останнє місце реєстрації померлого (Довідка видається для пред’явлення в Нотаріальну контору)

 

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- свідоцтво про смерть спадкодавця;

- будинкова книга (за потреби);

- копія паспору померлого (за портреби)

Відділ реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

6

Довідка про спільне проживання громадян на момент смерті одного з них та ведення спільного господарства (за умови реєстрації місця проживання померлого на території Феодосіївської сільської ради) (Довідка видається для пред’явлення в Пенсійний фонд)

 

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- свідоцтво про смерть члена сім’ї;

- документ, що підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

- будинкова книга/погосподарська книга (за потреби);

Відділ реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

7

Довідка про спільне проживання громадян на момент смерті одного з них (дружини/чоловіка) та, що один з них знаходився на утриманні іншого, повторно до шлюбу не вступав (за умови реєстрації місця проживання померлого на території Феодосіївської сільської ради)  (Довідка видається для пред’явлення в Пенсійний фонд)

 

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- документ, що підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

- свідоцтво про смерть члена сім’ї;

- акт підтвердження про спільне господарство та утримання, складений депутатом Феодосіївської сільської ради (з підтвердженням не укладання повторного шлюбу (свідки сусіди 2 особи+депутат) із зазначенням паспортних даних);

Відділ реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

8

Довідка про зміну назви геоніму

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- документ, що посвідчує право власності на будинок/квартиру;

Відділ реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

9

Довідка про упорядкування адрес домоволодінь

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- документ, що посвідчує право власності на будинок/квартиру;

- будинкова книга (за потреби);

Відділ реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

10

Про реєстрацію місця проживання в 4 зоні посиленого радіоекологічного контролю.

- паспорт заявника;

- індивідуальний податковий номер;

- будинкова книга (за потреби);

Відділ реєстрації місця проживання громадян, формування та ведення реєстру територіальної громади, ДРАЦС Управління «ЦНАП»

1-5 роб. день

 

Зразки документів

Зразок акту обстеження  матеріально – побутових  умов  сім'ї

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь