Феодосіївська громада
Обухівського району Київської області
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Інформація щодо отримання довідок

Тимчасове Положення

про порядок видачі довідок Виконавчим комітетом

Феодосіївської сільської ради

 

1. Загальні положення

Порядок видачі довідок Виконавчим комітетом Феодосіївської сільської ради (далі Порядок) розроблено на підставі Конституції України, Сімейного, Житлового та Земельного Кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,  «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про громадянство України», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних».  

Для видачі довідок використовуються документи, що посвідчують особу, інвентарні справи на будинковолодіння, дані з будинкових книг, погосподарські книги та інші підтверджуючі документи мешканців Феодосіївської територіальної громади. 

Видача довідок здійснюється з метою засвідчення місця реєстрації/проживання громадян, склад сім’ї для пред’явлення до органів праці і соціального захисту населення для призначення усіх видів соціальних допомог; для приватизації житла; до установ, організацій, які надають населенню комунальні послуги; нотаріусів та інших установ, підприємств, організацій усіх форм власності згідно з чинним законодавством.

Також Виконавчим комітетом видаються довідки: про  спільне проживання з громадянином на момент його смерті; про проведення поховання; факт підтвердження проживання без реєстрації, факт не проживання при реєстрації за даною адресою тощо.

 

 2. Порядок видачі довідок

 2.1. Видача довідок здійснюється посадовими особами Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради, старостами сіл  Феодосіївської територіальної громади або особами, що виконують їх обов’язки у відповідних населених пунктах.

 2.2. Довідки видаються державною мовою на підставі пред’явлених документів. Документом, що посвідчує особу та свідчить про реєстрацію   є паспорт громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи, якій наданий тимчасовий захист, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб тощо. У разі наявності суперечностей в них, уповноважені особи мають право вимагати інші документи, які підтверджують факти і обставини із життя, діяльності громадян.

2.3. Довідка підписується посадовими особами Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради, старостами сіл Феодосіївської територіальної громади відповідно до розподілу їх повноважень.

2.4. Довідки реєструються в журналі видачі довідок. До журналу заноситься реєстраційний номер, дата видачі довідки, прізвище, ініціали особи, котрій видано довідку, призначення видачі довідки (куди подається) та прізвище, виконавця, що підготував довідку. Про факт одержання довідки заявники розписуються у відповідній графі Журналу.

 2.5. Журнал видачі довідок повинен бути прошнурований та пронумерований, скріплений підписом сільського голови та гербовою  печаткою. 

2.6. Довідка видається на вимогу громадянина особисто при пред’явленні паспорта громадянина та оригіналів документів. У разі звернення за довідкою законного представника особи додатково пред’являється документ, що посвідчує особу законного представника, завірена у встановленому порядку копія документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника. 

2.7. У разі втрати довідки, при написанні заяви особою, надаються копії попередньо виданих довідок із зазначенням про видачу дублікату довідки . 

2.8. Відповідальність за достовірність даних, поданих заявником для оформлення довідки несе особа –заявник.

2.9. Підставами для відмови у видачі довідки є: звернення за отриманням Довідки неналежної особи; відсутність документів у заявника, згідно яких формується довідка; надання недостовірної інформації або відомостей.

2.10. Видача довідок здійснюється як правило на протязі 5 робочих днів, у випадках коли є потреба у встановленні певних фактів, або комісійного обстеження, протягом 15 календарних днів з дати подання заяви.

2.11. Заявник має право обрати зручний спосіб отримання довідки за письмовою заявою  (особисто, через законного представника шляхом відображення його у заяві.

2.12. У разі неможливості надати довідку, що засвідчує факт, за підтвердженням якого звернувся заявник, цей факт встановлюється в судовому порядку.

 2.13. Прийом громадян за письмовими зверненнями для видачі довідок проводиться діловодами Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради в робочий час за графіком:

Понеділок – четвер

з 9.30 год. до 17.00 год.

обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.

П’ятниця 

 з 9.30 год. до 15.30 год.

обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.

2.14. Формування довідок проводиться спеціалістами відділів Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради.

3. Форми довідок та підстави їх видачі

3.1. Довідки видаються відповідно до додатків, у разі, якщо форма не затверджена – довідки видаються у довільній формі.

3.2. Перелік довідок та перелік документів, необхідних для їх отримання додаток № 2 до цього рішення. 

4. Прикінцеві положення

4.1 Посадовим особам, працівникам Виконавчого комітету Феодосіївської сільської ради , які відповідно до своїх повноважень та службових обов’язків мають доступ до персональних даних осіб, що звертаються за отриманням довідки, заборонено розголошення в будь – який спосіб цих персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними професійних обов’язків, крім випадків передбачених законом.

4.2. Виконавчим комітетом Феодосіївської сільської ради можуть видаватись інші довідки за письмовими заявами громадян.

4.3 Припинення дії цього Положення, внесення змін і доповнень до нього здійснюються рішенням Виконавчого комітету сільської ради або у встановленому порядку відповідно до вимого чинного законодавства України. 

 

з/п

 

Перелік документів, для видачі Виконавчим комітетом Феодосіївської сільської ради відповідних довідок 

Структурний підрозділ, що здійснює видачу довідок 

Термін

1

2

3

4

5

1

Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб

- паспорти заявника та  всіх зареєстрованих членів сім’ї;

- свідоцтва про народження малолітніх та неповнолітніх дітей;

- будинкова книга/погосподарська книга (за потребою).

- (документ що посвідчує право власності на будинок/квартиру).

Відділ реєстраційно-кадрової роботи 

 

5-15   днів

2

Довідка з місця проживання, склад сім’ї та реєстрацію та  

фактичне  проживання

- паспорт громадянина України – заявника;

- будинкова книга;

- технічний паспорт будинку або квартири;

- документ, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомості.

Відділ реєстраційно-кадрової роботи 

 

 

5-15   днів

3

Довідка про місце реєстрації/зняття з реєстрації

- паспорт особи, що звернулася за довідкою;

- будинкова книга/погосподарська книга (за потребою).

Відділ реєстраційно-кадрової роботи 

 

5-15   днів

4

Довідка про фактичне місце проживання  (проживання без реєстрації)

 

- паспорт особи, що звернулася за довідкою;

- будинкова книга/погосподарська книга (за потребою).;

- акт підтвердження фактичного проживання (свідки сусіди 2 особи+депутат) із зазначенням паспортних даних;

- для підтвердження факту проживання особи без реєстрації, необхідна присутність власника домоволодіння з паспортом та оригіналами документів, що підтверджують право власності на об’єкт нерухомості

Відділ реєстраційно-кадрової роботи 

 

 

5-15   днів

5

Довідка про спільне проживання громадян на момент смерті одного з них та ведення спільного господарства

- паспорт особи, що звернулася за довідкою;

- документ, що підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

- будинкова книга/погосподарська книга (за потребою);

- свідоцтво про смерть члена сім’ї;

 

Відділ реєстраційно-кадрової роботи 

 

 

5-15   днів

6

Про спільне проживання громадянки/громадянина на дату смерті одного з подружжя  (дружини/чоловіка) та знаходилася/знаходився на утриманні по день смерті (дружини/чоловіка),  повторний шлюб не укладала/не укладав. 

 

 (до пенсійного фонду та інших установ)

- паспорт особи, що звернулася за довідкою;

- документ, що підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб);

- свідоцтво про смерть члена сім’ї;

- акт підтвердження про спільне господарство та утримання, з підтвердженням не укладання повторного шлюбу (свідки сусіди 2 особи+депутат) із зазначенням паспортних даних;

Відділ реєстраційно-кадрової роботи 

 

 

5-15   днів

7

Довідка про реєстрацію/ відсутність реєстрації особи за певною адресою на день смерті 

- паспорт особи, що звернулася за довідкою;

- будинкова книга/погосподарська книга (за потребою);

- свідоцтво про смерть спадкодавця

Відділ реєстраційно-кадрової роботи 

 

5-15   днів

8

Довідка - характеристика з місця проживання 

- видається на запити правоохоронних органів на підставі матеріалів щодо притягнення громадян до адміністративної відповідальності, наявних у виконавчому комітеті сільської ради скарг, заяв на дії запитуваних осіб

 

Відділ реєстраційно-кадрової роботи/Старости/ 

 

5-15   днів

9

Довідка про те, що заявник народила та виховала  дитину/дітей до 6 річного віку

- паспорт особи, що звернулась за довідкою;

- копії свідоцтв про народження дітей;

- будинкова книга, погосподарська книга (за необхідності)

Відділ реєстраційно-кадрової роботи/Старости/ 

5-15   днів

 

10

Довідка про зареєстрованих осіб, у тому числі малолітніх та неповнолітніх дітей, недієздатних чи обмежено  дієздатних осіб 

 

- паспорти заявника та  всіх зареєстрованих членів сім’ї;

- свідоцтва про народження малолітніх та неповнолітніх дітей;

- будинкова книга/погосподарська книга (за потребою).

- (документ що посвідчує право власності на будинок/квартиру).

Відділ реєстраційно-кадрової роботи

5-15   днів

11

Довідка про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків або опікуна 

- паспорт особи, що звернулася за довідкою;

- свідоцтво про народження дитини;

- документ про встановлення опіки (у разі наявності);

- акт обстежень житлових умов заявника, де вказано, що батько/мати не бере участі у вихованні дитини(акт комісії у справах дітей).

 

Старости/Служба у справах дітей та сім’ї

 

5-15   днів

12

Довідка про те, що земельна ділянка не обліковується як земельна частка пай 

- паспорт особи, що звернулась за довідкою,  

- правовстановлюючі документи на земельну ділянку (державний акт/договір дарування/договір купівлі-продажу/свідоцтво про право власності/інше)

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- витяг з Державного земельного кадастру

Відділ земельний

 

5-7   днів

13

Довідка про те, що на земельній ділянці відсутня забудова

- паспорт особи, що звернулась за довідкою,  

- правовстановлюючі документи на земельну ділянку (державний акт/договір дарування/договір купівлі-продажу/свідоцтво про право власності/інше)

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

- витяг з Державного земельного кадастру

Відділ земельний

 

5-7   днів

14

Довідка про ведення особистого селянського господарства (вирощування сільськогосподарської продукції та квітів)

- паспорт особи, що звернулась за довідкою

- документ що посвідчує право власності на земельну ділянку

 

 

Старости/Відділ реєстраційно-кадрової роботи

 

 

5-15   днів

15

Виписка з по господарської книги

 

 

- паспорт особи, що звернулась за довідкою; 

- будинкова книга, погосподарська книга (за необхідності)

Відділ реєстраційно-кадрової роботи

 

5-15   днів

16

Копії офіційних документів (протоколи, рішення) Феодоісіївської сільської ради та її виконавчого комітету 

 

 Заява/Запит

 

Відділ з питань документообігу та контролю 

5-20 днів

17

Довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі, наявність газобалонної установки»

-заява 

-паспорт особи що звернулась за довідкою

- акт обстеження 

Старости/Відділ реєстраційно-кадрової роботи

 

5-15 днів

            

Зразки документів

Зразок акту обстеження  матеріально – побутових  умов  сім'ї

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь