Інформаційно - роз'яснювальні матеріали від Головного управління ДПС у Київській області

Дата: 09.04.2024 16:40
Кількість переглядів: 53

Внесено зміни до форми Звіту в розрізі країн МГК

та порядку його заповнення

ГУ  ДПС у Київській області інформує, що ДПС України листом від 01.04.2024 №9316/7/99-00-21-02-03-07  повідомила про внесені наказом Мінфіну України від 21.12.2023 №709, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.01.2024 за №28/41373 (далі - наказ № 709), зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2024 №12, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 січня 2024 року за №80/41425 зміни до:

- форми Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній, затвердженої наказом Мінфіну від 14.12.2020 №764 (далі - Звіт), зокрема її викладено в новій редакції;

- Порядку заповнення Звіту в розрізі країн МГК, затвердженого наказом Мінфіну від 14.12.2020 №764  (далі - Порядок).

Щодо термінів сплати штрафної санкції з ЄСВ

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до абзацу другого частини 14 ст. 25 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями, суми пені та штрафів, передбачених цим Законом, підлягають сплаті платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом десяти календарних днів після надходження відповідного рішення.

Обов'язки платника податків, установлені законодавством

ГУ ДПС у Київській області інформує, що платник податків (далі – ПП) має певний комплекс податкових обов'язків і прав, установлених законодавством, зокрема, статтею 16 Податкового кодексу встановлені  такі обов'язки ПП:

- стати на облік у контролюючих органах;

- вести облік доходів і витрат, складати звітність щодо обчислення і сплати податків та зборів;

- подавати до контролюючих органів декларації, звітність, інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків/зборів;

- сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених ПКУ;

- подавати на письмову вимогу контролюючих органів документи з обліку доходів, витрат, інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування/податкових зобов'язань,;

- подавати контролюючим органам інформацію про суми отриманих податкових пільг та іншу інформацію у строки та в обсягах, встановлених податковим законодавством;

- виконувати законні вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів з питань оподаткування, підписувати акти/довідки про проведення перевірки.

 

Платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п. 256.1 ст. 256 Податкового кодексу України, платниками рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів є лісокористувачі - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, фізичні особи (крім фізичних осіб, які мають право безоплатно без видачі спеціального дозволу використовувати лісові ресурси відповідно до лісового законодавства), а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів на підставі спеціального дозволу (лісорубного квитка або лісового квитка) або відповідно до умов договору довгострокового тимчасового користування лісами.

До завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році, залишається 23 дні

ГУ  ДПС у Київській області нагадує, що до завершення кампанії декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році, залишається 23 дні.

Виконайте свій конституційний обов’язок, подавши декларацію про майновий стан і доходи та сплативши податки та збори в порядку і розмірах, встановлених законом, підтримайте фінансову стабільність нашої держави, своєчасне фінансування державних програм соціального спрямування!

ФО (громадяни) для звірки даних щодо плати за землю мають право звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації або за місцем знаходження земельних ділянок

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що платники плати за землю мають право письмово або в електронній формі засобами електронного зв’язку звернутися до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації у контролюючих органах або за місцем знаходження земельних ділянок, у тому числі право на яку фізична особа має як власник земельної частки (паю), для проведення звірки даних щодо:

- розміру площ та кількості земельних ділянок, земельних часток (паїв), що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

-  права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень п.п. 281.4 і 281.5 ст. 281 ПКУ;

-  розміру ставки земельного податку;

-  нарахованої суми плати за землю – п.286.5ст.286 ПКУ .

 

Щодо права на отримання податкової знижки в частині процентів за користування іпотечним житловим кредитом у ФО – резидента

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 та п. 175.1 ст. 175 ПКУ, платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

Таке право виникає в разі якщо за рахунок іпотечного житлового кредиту будується чи купується житловий будинок (квартира, кімната), визначений платником податку як основне місце його проживання, зокрема згідно з позначкою в паспорті про реєстрацію за місцезнаходженням такого житла.
                                 Кампанія декларування доходів громадян: які доходи

потрібно задекларувати

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що з 01 січня до 01 травня 2024 року  в Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2023 році.

Платники податків зобов’язані самостійно обчислити суму податку (збору), що підлягає сплаті до бюджету та подати до податкового органу податкову декларацію про майновий стан і доходи у разі отримання протягом 2023 року таких доходів:

-доходів, що не підлягають оподаткуванню при виплаті, але не звільнених від оподаткування - п.п.168.1.3 п.168.1 ст.168 ПКУ;

-доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших ФО: за виконання робіт, надання послуг, оренди майна, тощо) - п.п. 168.2.1 п.168.2 ст.168 ПКУ;

-іноземні доходи  - п.п.170.11.1 п.170.11 ст.170 ПКУ.

Податкову декларацію також зобов’язані подавати:

-іноземці, які за результатами звітного року набули статус резидента України, -п.п. 170.10.4 п. 170.10 ст.170 ПКУ;

-платники податку – резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду - п. 179.3 ст. 179 ПКУ.

Контрольна стрічка ПРРО: Вимоги до її створення

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що пунктом 2.4 розділу II Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій, програмних реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.10.2012 №1057 встановлено, що ПРРО має забезпечувати:

- створення та зберігання контрольної стрічки на ПРРО у разі здійснення розрахункових операцій у режимі офлайн до передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера. Передача завершується отриманням від контролюючого органу підтвердження про доставку таких документів;

- під час роботи в режимі офлайн присвоєння кожному створеному електронному розрахунковому документу та фіскальному звітному чеку фіскального номера з діапазону фіскальних номерів, сформованого фіскальним сервером контролюючого органу, у порядку, встановленому ст.5 ЗУ від 06.07.1995 №265/95-ВР.

Суб’єкт господарювання за визначенням ГКУ

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу, що відповідно до ст.56  Господарського кодексу України, суб’єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства.

Суб'єкти господарювання можуть утворюватися шляхом примусового поділу (виділу) діючого суб'єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних органів відповідно до антимонопольно-конкурентного законодавства України.

Створення суб'єктів господарювання здійснюється з додержанням вимог антимонопольно-конкурентного законодавства.

ФОП – платник ЄП у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування може зазначити види діяльності, віднесені до відповідного коду, крім видів господарської діяльності, на які встановлено заборону

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу, що згідно з
п.п. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291 ПКУ визначено види діяльності, які не дають права суб’єктам господарювання (ФОП) бути платниками ЄП.
Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД ДК 009:2010) затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 зі змінами та доповненнями.

Класифікація видів економічної діяльності (далі – КВЕД) – це статистичний інструмент для впорядкування економічної інформації. Класифікація є механізмом спільної мови, що має використання в багатьох інших, нестатистичних сферах (соціальному та податковому регулюванні, ліцензуванні, системі тарифів тощо), проте, не завжди адаптована до цього повною мірою. Більше інформації читайте тут.

Щодо списання коштів з рахунків платників, які мають податковий борг, на підставі платіжної інструкції на примусове списання коштів, ініційованої контролюючим органом або органом ДВС

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що   відповідно до абзацу першого п. 95.3 ст.95 ПКУ, стягнення коштів з рахунків/електронних гаманців платника податків у банках, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Реєстрацію платника ПДВ анульовано: Заповнюємо ПН за операціями з визначення податкових зобов’язань за товарами/послугами, що не використані в  господарській діяльності

При заповненні ПН у разі анулювання реєстрації платника ПДВ за операціями з визначення податкових зобов’язань за товарами/послугами,  які не були використані в  господарській діяльності, у верхній лівій частині у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та зазначається тип причини «10».

У графі «Отримувач (покупець)» платник зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний індивідуальний податковий номер «600000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється, поле «код» не заповнюється.

Розділ Б податкової накладної заповнюється в такому порядку:

- у графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» – зазначаються дати складання та порядкові номери ПН, на підставі яких формувався податковий кредит;
-у графі 4 «Умовне позначення українське» – вказується «грн»;

-у графі 10 «Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ – вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок, згідно з основною ставкою податку та ставками податку 7% і 14%, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов’язань;
- у графі 11 зазначається сума ПДВ.

Графи 3.1, 3.2, 3.3, 5 – 9 в такому випадку не заповнюються.

Про складання та реєстрацію РК до ПН, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що ДПС України, враховуючи численні запити платників та територіальних органів ДПС з питання складання та реєстрації розрахунку коригування, складеного постачальником товарів/послуг до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, в якому передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, що підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем), листом від 22.03.2024 №8151/99-00- 04-02-03-07 повідомила про граничні строки реєстрації у ЄРПН, особливості реєстрації протягом дії воєнного стану, нюанси розрахунку показників у СЕА ПДВ, проведення перевірки та складання акту камеральної перевірки, його оскарження.

Випадки, за яких контролюючий орган надсилає платнику податків ППР

Контролюючий орган надсилає платнику податків ППР, якщо сума грошового зобов'язання розраховується контролюючим органом відповідно до ст. 54 Податкового Кодексу, або якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено факт:

- невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації;

- завищення розміру задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованої платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу;

- заниження або завищення суми податкових зобов'язань, заявленої у податковій (митній) декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з податку на додану вартість, крім випадків, коли зазначене заниження або завищення враховано при винесенні інших податкових повідомлень-рішень за результатами перевірки;

- завищення сум податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, заявлених у податкових деклараціях, зокрема при використанні права на податкову знижку відповідно до розділу IV цього Кодексу;

- наявності помилок при визначенні обов'язкових реквізитів податкової накладної та/або відсутності реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до податкової накладної протягом граничних строків, передбачених цим Кодексом.

 

Реєстр виданих податкових повідомлень-рішень

ГУ ДПС у Київській області інформує, що податкове повідомлення-рішення надсилається (вручається) за кожним окремим податком, збором та/або разом із штрафними санкціями, передбаченими Податковим кодексом України, а також за кожною штрафною (фінансовою) санкцією за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на такий контролюючий орган, та/або пенею за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності – п.58.2 ст.58 ПКУ.

Контролюючий орган веде реєстр виданих податкових повідомлень-рішень (далі – ППР) щодо платників податків.

У Єдиному реєстрі податкових повідомлень-рішень контролюючих органів, надісланих (вручених) платникам податків, міститься інформація, зазначена в ППР.

Більше інформації читайте тут.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних