Інформаційно - роз'яснювальні матеріали від Головного управління ДПС у Київській області

Дата: 09.05.2024 16:48
Кількість переглядів: 36

Мобільний застосунок «Моя податкова»: Подання декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу, що у мобільному застосунку «Моя податкова» у розділі «Послуги» реалізована можливість для платників податку подати декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки.

Покроковий алгоритм дій:

- оберіть «Подати декларацію про майновий стан і доходи»;

- вкажіть суму витрат;

- зазначте реквізити банківського рахунку (інша інформація про банківський рахунок заповниться автоматично);

- прикріпіть документи в електронному вигляді (додатки можуть бути додані у pdf-форматі або фото);

- підпишіть та надсилайте.

Завантажуйте застосунок «Моя податкова» в AppStore або GooglePlay, ідентифікуйтеся онлайн за допомогою файлового або хмарного КЕП будь-якого надавача та використовуйте більше сервісів.

 

Штрафні санкції за порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації), або внесення змін до облікових даних у контролюючих органах

ГУ ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що згідно з п. 117.1 ст. 117 ПКУ, неподання у строки та у випадках, передбачених ПКУ, заяв або документів для взяття на облік у відповідному контролюючому органі, реєстрації змін місцезнаходження чи внесення інших змін до своїх облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності, відповідно до вимог, встановлених ПКУ, – тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 340 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 1020 гривень.

Неусунення таких порушень, або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб у розмірі 680 грн., на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, – 2040 гривень.

Штрафні санкції за порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) або внесення змін до облікових даних в контролюючих органах сплачуються за кодом бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» згідно з Класифікацією доходів бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами та доповненнями.

Змінений КЕП касира для використання в ПРРО: які дії СГ – користувача?

ГУ ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що при зміні кваліфікованого електронного підпису касира для роботи з програмним реєстратором розрахункових операцій суб’єкту господарювання (користувачу) необхідно подати Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа за формою J/F1391802 із зазначенням даних про ідентифікатор ключа з нового сертифіката касира.

 

Активи, які відносяться до основних засобів

ГУ ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що відповідно до п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, в податковому обліку основними засобами вважаються матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20,0 тис. грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20,0 тис. грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

 

Поняття «відповідальне зберігання»

ГУ ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що згідно з п.п.14.1.32 п.14.1 ст.14 ПКУ, відповідальне зберігання - господарська операція, що здійснюється платником податків і передбачає передачу згідно з договорами схову матеріальних цінностей на зберігання іншій фізичній чи юридичній особі без права використання у господарському обороті такої особи з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей платнику податків без зміни якісних або кількісних характеристик.

 

Суб’єктами господарювання, що реалізують пальне, податкові декларації з акцизного податку подаються до контролюючого органу за місцем реєстрації такого СГ платником акцизного податку

ГУ ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що  відповідно до п.п. 212.3.4 п. 212.3 ст. 212 ПКУ, особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, постійних представництв, місцем проживання фізичних осіб - підприємців до початку здійснення реалізації пального.

Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками акцизного податку.

Відповідно до абзацу п’ятого п. 215.1 ст. 215 ПКУ, пальне належить до підакцизних товарів.

Податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків (п. 49.1 ст. 49 ПКУ).

Отже, особи, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб, місцем проживання ФОП. Декларація з акцизного податку подається СГ до контролюючого органу за місцем реєстрації такого СГ платником акцизного податку.

 

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

ГУ ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що  відповідно  до п. 253.3 ст. 253 ПКУ, об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є обсяг підземного простору (ділянки) надр:

- для зберігання природного газу та газоподібних продуктів - активний об’єм зберігання газу в пористих чи тріщинуватих геологічних утвореннях (пластах-колекторах);

- для зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктів - об’єм спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер);

-  для витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції, вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин, зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів, провадження інших видів господарської діяльності - площа підземного простору, що надана у користування в спеціально створених та існуючих гірничих виробках (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнинах (печерах).

 

Які податки та збори відносяться до загальнодержавних

ГУ ДПС у Київській області інформує платників податків, що в Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори.

До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені ПКУ і є обов'язковими до сплати на усій території України, крім випадків, передбачених ПКУ.

До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених ПКУ, рішеннями сільських, селищних, міських рад у межах їх повноважень і є обов'язковими до сплати на території відповідних територіальних громад -  п.8.3 ст.8 ПКУ.

Відповідно до ст.9 ПКУ, до загальнодержавних податків належать:

- податок на прибуток підприємств;

- податок на доходи фізичних осіб;

- податок на додану вартість;

- акцизний податок;

- екологічний податок;

- рентна плата;

- мито.

Зарахування загальнодержавних податків та зборів до державного і місцевих бюджетів здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Установлення загальнодержавних податків та зборів, не передбачених цим Кодексом, забороняється  - п.9.4 ст.9 ПКУ.

 

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки

ГУ ДПС у Київській нагадує, що правом на використання  податкової знижки за наслідками  2023 року можна скористуватись по  31 грудня 2024 року включно.

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначений п.166.3 ст.166 ПКУ, до нього входять:

- частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом;

- сума  коштів/вартість майна, перерахованих неприбутковим організаціям, що не перевищує 4% суми його загального оподатковуваного доходу за звітний рік;

- оплата за навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти;

- страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя та пенсійні внески у рамках недержавного пенсійного забезпечення;

- оплата допоміжних репродуктивних технологій; 

- оплата державних послуг, пов’язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

- сплата за переобладнання транспортного засобу на біопаливо; 

- сплата видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у т.ч. на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним;

- орендна плата за договором оренди житла ВПО (податкова знижка за такими витратами надається виключно за умови, що він та/або члени його сім'ї першого ступеня споріднення:

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати за календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року;

- придбання акцій/інших корпоративних прав, емітентом яких є юридична особа -  резидент Дія Сіті, що набула такого статусу згідно з  Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", за умови що такі витрати були понесені до набуття емітентом статусу резидента Дія Сіті.

Податковою знижкою за витратами 2023 року скористатися можна протягом усього поточного року, для цього необхідно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи до контролюючих органів по 31 грудня 2024 року включно. 

Право на отримання податкової знижки на наступний рік не переноситься.

 

Які продукти відносяться до алкогольних напоїв

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п.14.1.5 п.14.1 ст.14 ПКУ, алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об'ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об'ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

 

Що таке амортизація активів

ГУ ДПС у Київській нагадує платникам податків, що відповідно до п.п.14.1.3 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України,  амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

 

Залишкова вартість основних засобів

Головне управління ДПС у Київській нагадує платникам податків, що відповідно до п.п.14.1.9 п.14.1 ст.14 ПКУ, залишкова вартість основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для цілей оподаткування податком на прибуток - сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III цього Кодексу.

Відповідно до п.п.14.1.3 п.14.1 ст.14 ПКУ, амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

 

Податок на доходи нерезидента з джерелом їх походження з України при виплаті товариством сум по кредитному договору поручителю нерезиденту

Головне управління ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що дохід, який виплачується нерезиденту згідно договору поруки як компенсація сплачених процентів за кредит, наданий банком-нерезидентом, оподатковується відповідно до п.п.141.4.2 п.141.4 ст.141 Податкового Кодексу під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародного договору з країною резиденції особи, на користь якої здійснюється виплата.

Сплата тіла кредиту на користь нерезидента не є об’єктом оподаткування податком на доходи нерезидента відповідно до п.п.141.4.2 п.141.4 ст. 141 Податкового Кодексу.

 

За яким курсом перераховуються доходи нерезидента у гривні при визначенні суми податкових зобовязань резидентом – агентом, який виплачує такі доходи?

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що оскільки податок з доходів, отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з України, сплачується до бюджету під час виплати таких доходів на користь нерезидента, то сума доходів, з якої утримується та сплачується податок, визначається виходячи з офіційного курсу Національного банку України на дату виплати таких доходів.

Платник ПДВ може надати інформацію щодо видів діяльності, не зазначених в попередньо поданій до контролюючого органу Таблиці шляхом подання нової Таблиці, в якій зазначає такі види діяльності

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок) платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку на додану вартість (далі – Таблиця) за встановленою формою (додаток 5).

У Таблиці зазначаються:

-  види економічної діяльності відповідно до КВЕД;

- коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються/придбаваються платником податку, ввозяться на митну територію України;

- коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (далі – ДКПП), що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України (п. 13 Порядку).
Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку (п. 14 Порядку). Отже, платник ПДВ може надати інформацію щодо видів діяльності, які не зазначені в попередньо поданій до контролюючого органу Таблиці шляхом подання нової Таблиці, в якій зазначає такі види діяльності та відповідно коди товарів згідно УКТЗЕД та коди послуг згідно ДКПП.

 

Місцеві податки та збори

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що в Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори – п.8.1 ст.8 ПКУ.

До місцевих податків належать:

-податок на майно;

-єдиний податок - п. 10.1 ст.10 ПКУ,

До місцевих зборів належать:

-збір за місця для паркування транспортних засобів;

-туристичний збір -  п. 10.2 ст. 10 ПКУ.

Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю, крім земельного податку за лісові землі) - п. 10.2 1  cт. 10 ПКУ.

Місцеві ради в межах повноважень, визначених ПКУ, вирішують питання щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору та земельного податку за лісові землі - п.10.3 ст. 10 ПКУ.

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених ПКУ, забороняється  - п. 10.4 ст. 10 ПКУ.

Договір переуступки прав вимоги боргу є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів не у грошовій формі

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.291.6 ст.291 ПКУ платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі – готівковій або безготівковій (у тому числі з використанням електронних грошей). Датою отримання доходу платника єдиного податку є, зокрема, дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.

Кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) - ст. 512 Цивільного кодексу України.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові -част. перша ст. 513 ЦКУ.
ЮО – платник єдиного податку не має права застосовувати спрощену систему оподаткування у разі укладання договору переуступки прав вимоги боргу, оскільки він є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі.

 

Відбулися зміни в даних, які вносяться до облікової картки ФО – платника податків, -  заяву за ф. № 5ДР можна подати через Електронний кабінет

ГУ ДПС у Київській області нагадує громадянам, у яких відбулись зміни в облікових даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків, а саме: місце проживання (реєстрації), П.І.Б., інше, необхідно протягом місяця, з дня виникнення таких змін, надати до податкового органу Заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за ф. №5ДР (далі – заява за ф.№5ДР).

Заяву за формою 5ДР мають подати також  особи, які переселилися з тимчасово окупованих територій, а також внутрішньо переміщені особи.

Такі особи зобов’язані визначити свою нову податкову адресу та подати заяву за формою 5ДР або  5ДРП (для осіб, які обліковуються в органах податкової служби за номером та серією паспорта) та пред’явити документ, що посвідчує особу та довідку.

Заяву № 5ДР можливо подати через Електронний кабінет. 

В електронному кабінеті Заява № 5ДР подається через меню: «ЕК для громадян»/ «Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі - ДРФО)», форма f1314702.

Вхід до Електронного кабінету за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua.

 

Бартерна (товарообмінна) операція

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що

відповідно до п.п.14.1.10 п.14.1 ст.14 Податкового кодекс України, бартерна (товарообмінна) операція - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.

 

Скарга на рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних,

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що

Законом України від 23.02.2024 №3603-ІХ внесені зміни до Податкового кодексу України, згідно з якими скарга на рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, розглядається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом: 

  • 10 календарних днів, наступних за днем отримання такої скарги, якщо платник податків, який подав скаргу, не виявив бажання взяти участь у розгляді скарги; 
  • 30 календарних днів, наступних за днем отримання такої скарги, якщо платник податків, який подав скаргу, виявив бажання взяти участь у розгляді скарги.. 

Термін розгляду скарги не продовжується! 

 

Господарська діяльність

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що відповідно до п.п.14.1.36 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Господарська діяльність гірничого підприємства з видобування корисних копалин для цілей розділу IX цього Кодексу - діяльність гірничого підприємства, яка охоплює процеси добування та первинної переробки корисних копалин - п.п.14.1.37 п.14.1 ст. 14 ПКУ.

 

Адреса електронної пошти платника податків

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що

відповідно до п.п.14.1.56 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, електронна адреса - адреса електронної пошти платника податків, що складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені, що використовується платником податків для листування з державними, у тому числі контролюючими, органами та повідомляється шляхом внесення адреси електронної пошти до облікових даних платника податків, зокрема в електронному кабінет.

 

10 травня 2024 року завершується граничний термін сплати та подання податкової звітності з окремих податків та зборів

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що 10 травня 2024 року завершується граничний термін сплати:

- сум ПДФО та військового збору, зазначених у річній декларації про майновий стан і доходи за 2023 рік ФОП, крім тих що обрали спрощену систему оподаткування (ст.57, ст.177 ПКУ)

Крім того, 10 травня 2024 року є граничним терміном подання:

-податкової декларації платника ЄП третьої групи (ЮО) за І квартал 2024 року (п.294.1 ст. 294 ПКУ);

-податкової декларації з податку на прибуток підприємств за I квартал 2024 року для платників податку, у яких базовий звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу (п.п. 49.18.2 п.49.18 ст.49 та п.137.4 ст.137 ПКУ);

-розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, за I квартал 2024 року (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ,  п.3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138);

-податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за I квартал 2024 року (п.п. 49.18.2 п 49.18 ст.49 та п.п. «е» п.336.1 ст.336 ПКУ);

-податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ за 1 квартал 2024 року (п.п. «б» п. 176.2 ст. 176, п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49  ПКУ,  п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України № 2464);

-податкової декларації платника ЄП для платників ІІІ групи ФОП за І квартал 2024 року (п. 296.3 ст. 296, п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ);

-спрощеної податкової декларації з ПДВ за І квартал 2024 року (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 та п. 2081.8 ст. 2081 ПКУ);

-податкової декларації екологічного податку за І квартал 2024 року (п. 250.2 ст. 250 ПКУ);

-податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал 2024 року (п.п.2681.5.3 п.2681.5 ст.2681 ПКУ);

-податкової декларації з туристичного збору за І квартал 2024 року (п.п.268.7.3 п.268.7 ст.268 ПКУ);

-податкової декларації рентної плати з розрахунком за І квартал 2024 року:

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

- рентної плати за спеціальне використання води;

- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини -(п.257.1 ст.257 ПКУ).

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа:kyivobl.ikc@tax.gov.ua

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних