Інформаційно - роз'яснювальні матеріали від Головного управління ДПС у Київській області

Дата: 15.05.2024 15:09
Кількість переглядів: 29

Яким чином покупець отримує фіскальний чек за оплачені через ПРРО товари/послуги

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що п.2 ст. 3 ЗУ від 16.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» встановлено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції зобов’язані надавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому міститься, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).
 

Працівник не може бути допущеним до роботи без укладення трудового договору

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що ст.24 Кодексу законів про працю встановлено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням власника або уповноваженого органу та без подання до органу податкової служби Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Роботодавець, який приймає на роботу працівника, зобов’язаний виконати певні кроки для його офіційного працевлаштування:

- укласти в письмовій формі трудовий договір (п. 6 ч. 1 ст. 24 Кодексу законів про працю України; форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затверджено наказом Мінпраці від 08.06.2001 № 260);

- оформити наказ (розпорядження) про прийняття на роботу (типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489);

- повідомити ДПС про прийняття працівника на роботу (постанова КМУ від 17.06.2015 № 413).

Під час виплати заробітної плати роботодавець зобов’язаний з нарахованої зарплати утримати та перерахувати до бюджету: 18 % податку на доходи фізичних осіб, 1,5 % військового збору, сплатити 22 % єдиного соціального внеску.

Щодо обмеження програмного забезпечення по кількості рядків у Таблиці даних платника податку

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що подання Таблиці даних платника ПДВ передбачено Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабміну України від 11.12.2019 №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок зупинення).

Відповідно до п. 23 Порядку зупинення, Таблиця подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з урахуванням вимог ЗУ «Про електронні довірчі послуги», «Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мінфіну України від 06.06.2017 №557 (в редакції наказу Мінфіну України від 01.06.2020 № 261).

В електронній формі J/F13123 «Таблиця даних платника ПДВ» передбачено обмеження у 99 рядків, але обмежень щодо кількості Таблиць, які платник може подати до ДПС в одному періоді немає.

 

Визначення доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування

ГУ ДПС у Київській області інформує платників, що згідно з п.п.298.1.4 п.298.1 ст 298 ПКУ СГ - платник інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий СГ може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Заява подається разом із розрахунком доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування.Дохід за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, визначається на момент подання заяви із врахуванням запланованої суми отримання доходу, за період що залишився до кінця року після подання заяви.

 

Офіційне працевлаштування з виплатою легальної заробітної плати гарантує громадянам державний соціальний захист

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що офіційне працевлаштування - це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та майбутнє пенсійне забезпечення.

Офіційне працевлаштування з виплатою легальної заробітної плати, за яку роботодавець звітує та з якої щомісячно утримуються і в повному обсязі сплачуються до бюджету податки, збори та єдиний внесок, забезпечує для працівника повний соціальний захист, гарантований державою, а період роботи зараховується до страхового стажу, який враховується разом із розміром заробітної плати під час нарахування пенсії. 

Незадекларована праця знижує доходи  бюджетів та можливість фінансування державних програм соціального спрямування

 

Відповіді на найактуальніші питання оподаткування, ставки податків та зборів розміщені в Базі знань ДПС

У ГУ ДПС у Київській області нагадують платникам, що відповіді на найактуальніші питання щодо особливостей оподаткування містяться у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДПС.

Для отримання інформації із Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі – ЗІР) можна скористатися будь-якою пошуковою системою.

Вхід у ЗІР здійснюється в інтернет-мережі, в тому числі у вигляді мобільної версії, мобільних додатків на базі Android та iOS або за посиланням https://zir.tax.gov.ua.

Розміщена в ЗІР База знань містить відповіді на запитання, структуровані за напрямками щодо норм податкового законодавства та ЄСВ, ставками податків та зборів, податковим календарем.

 

Чи повинен благодійник – ФО, внесений до Реєстру волонтерів, отримувати та зберігати документи, що підтверджують надання ним благодійної допомоги

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності та документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи, встановлені ст. 44 ПКУ.

Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, інформації, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством - абзац перший п.44.1 ст.44 ПКУ.

Забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ (абзац другий п. 44.1 ст. 44 ПКУ).

Первинним документом вважається документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

 

Як здійснюється реєстрація СГ як платників акцизного податку

ГУ ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п.п. 212.3.1 п. 212.3 ст. 212 ПКУ реєстрація у контролюючих органах як платника податку суб’єкта господарювання, постійного представництва, які здійснюють діяльність з виробництва підакцизних товарів (продукції), яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей щодо видачі такому суб’єкту відповідної ліцензії.

Особи, що здійснюватимуть реалізацію пального або спирту етилового, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку на підставі поданої не пізніше ніж за 3 робочі дні до початку здійснення реалізації пального або спирту етилового заяви, форма якої затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
Реєстрація інших СГ як платників акцизного податку здійснюється на підставі поданих за встановленою формою декларацій, які подаються:

-СГ роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів – за місцезнаходженням пункту продажу товарів;

-всіма іншими СГ - за місцезнаходженням ЮО або місцем проживання ФОП.

 

Податкові пільги

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п. 30.1 ст.30 ПКУ, податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених пунктом 30.2 цієї статті.

Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат – п.30.2 ст.30 ПКУ.

Платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії, а також вправі відмовитися від використання податкової пільги (крім податкових пільг з ПДВ) чи зупинити її використання на один або декілька податкових періодів, якщо інше не передбачено ПКУ. Податкові пільги, не використані платником податків, не можуть бути перенесені на інші податкові періоди, зараховані в рахунок майбутніх платежів з податків та зборів або відшкодовані з бюджету.

 

Терміни подання повної форми звіту КІК,  у разі якщо була подана скорочена форма

ГУ ДПС у Київській області інформує платників, що відповідно до п.п. 39 прим.2.5.4 п. 39 прим.2.5 ст. 39 прим.2.  ПКУ визначено, що у разі якщо  контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає звіт про КІК за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені підпунктами "а" - "в" підпункту 39.5 прим.2.3 цього пункту.

Контролююча особа зобов'язана подати повний звіт про КІК до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком. У разі якщо відповідно до такого звіту загальний оподатковуваний дохід, об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи збільшується, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.

Електронна ідентифікація особи

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що згідно з п.п.14.1.56 прим.1  п.14.1 ст.14 ПКУ, електронна ідентифікація - процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну особу, юридичну особу або представника фізичної чи юридичної особи. Дозволені для використання технології для ідентифікації платників податків в електронному кабінеті платника податків визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

 

ЗУ №3603: Терміни перевірок змінено

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що 16 березня 2024 року набув чинності Закон України від 23.02.2024 №3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства».

Відповідно до внесених змін, з 01липня 2024 року зменшено з 60 до 40 календарних днів максимальний загальний термін проведення перевірок, визначених у п.200.10 та п.200.11 ст.200 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), зокрема платників, які задекларували від’ємне значення з податку на додану вартість у сумі більше 100 тис. гривень.

Відповідно до п.200.10 та п.200.11 ст.200 ПКУ, контролюючий орган має право протягом 40 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі, якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку - за днем її фактичного подання, провести документальну перевірку платника податку згідно з п.п.78.1.8 п.78.1 ст.78 ПКУ.

 

До страхового стажу, який дає право на майбутню пенсію, зараховуються лише ті місяці, за які нараховано та сплачено ЄВ у сумі, не меншій від мінімального розміру ЄВ

ГУДПС у Київській області нагадує, що ст. 46 Конституції України передбачено право громадян на соціальний захист, який забезпечується завдяки сумлінній та своєчасній сплаті єдиного внеску.

Єдиний внесок є основним джерелом фінансування соціальних видатків, які виплачуються державою незахищеним верствам населення.

Своєчасно сплачений ЄВ забезпечує можливість фінансування державних соціальних програм, гарантованого державою захисту на випадок безробіття, нещасних випадків на виробництві чи професійних захворювань, гідне пенсійне забезпечення та інші  соціальні виплати. 

До страхового стажу, який дає право на майбутню пенсію, зараховуються лише ті місяці, за які нараховано та сплачено ЄВ у сумі, не меншій від мінімального розміру ЄВ.

Фіскальний чек є найбільш надійним розрахунковим документом

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу, що придбання товарів без видачі продавцем фіскального чеку завдає шкоди споживачу, адже виданий продавцем під час продажу товару фіскальний чек гарантує захист прав споживача та підтверджує офіційне походження товару, що вберігає від купівлі контрабандних або фальсифікованих товарів.

Покупка без отримання фіскального чеку, виданого продавцем, загрожує ризиком придбання контрабандного або отриманий іншим незаконним шляхом товару. Такий товар може виявитись контрафактним (підробленим).

Перевагами отримання споживачами фіскального чеку під час придбання товарів або послуг є:

  • наявність фіскального чеку забезпечує можливість обміну/повернення, у разі придбання неякісного товару.
  • післяпродажне (гарантійне) обслуговування товарів сервісними центрами забезпечується за наявності фіскального чеку та гарантійного талону. Відсутність таких документів може призвести до відмови виробника товару в безкоштовному обслуговуванні техніки.
  • фіскальний чек містить достовірну інформацію щодо торгівця та щодо товарів, робіт, послуг, які було придбано.
  • фіскальний чек є гарантією сплати податків з того чи іншого продажу, а це означає, що у держави буде можливість фінансувати всі важливі статті витрат, у тому числі її обороноздатність.

Податки сплачуються з грошей покупців і покупці мають знати, що всі передбачені законодавством податки з продажу будуть сплачені продавцем.

Проведення розрахунків з покупцями повз касу збагачує лише власний гаманець недобропорядного продавця та сприяє тіньовому обігу готівки і нечесній конкуренції.

Памятайте, що фіскальний чек є найбільш надійним розрахунковим документом та вимагайте його видачі продавцем.

Як платник податку отримує інформацію щодо відсутності податкової застави майна

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу, що відповідно до ст. 45 ЗУ від 18.11.2003 №1255-IV «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», держатель або реєстратор Державного реєстру обтяжень рухомого майна (далі – Державний реєстр) на запит будь-якої фізичної або юридичної особи зобов’язані надати завірений держателем або реєстратором Державного реєстру витяг з Державного реєстру.

Пошук у Державному реєстрі може здійснюватися за реєстраційним номером запису та/або за найменуванням боржника, ідентифікаційним кодом боржника в ЄДР підприємств та організацій України, за індивідуальним ідентифікаційним номером боржника в ДРФО - платників податків та інших обов’язкових платежів. Держатель Державного реєстру зобов’язаний на запит бюро кредитних історій надавати витяги з Державного реєстру в електронному вигляді (у форматі бази даних), у разі наявності письмової згоди юридичних, фізичних осіб - власників рухомого майна.

Витяг з Державного реєстру свідчить про внесення записів про обтяження до Державного реєстру або про їх відсутність. У разі наявності обтяження у витягу вказуються всі наявні записи та відомості, що містяться в них.
Витяг надається у строк не пізніше трьох робочих днів із дня отримання держателем або реєстратором Державного реєстру відповідного запиту. Відмова в наданні витягу з Державного реєстру допускається лише в разі невнесення заявником плати за надання витягу.

 

Податкова знижка в частині процентів за користування іпотечним житловим кредитом

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу платників податків, що відповідно до п.п. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 та п. 175.1 ст. 175 ПКУ платник податку - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.

У разі сплати процентів за іпотечним житловим кредитом в іноземній валюті сума платежів за такими процентами, здійснених в іноземній валюті, перераховується у гривні за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діє на день сплати таких процентів.
Більше інформації читайте тут.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних