Інформаційно - роз'яснювальні матеріали від Головного управління ДПС у Київській області

Дата: 20.05.2024 16:20
Кількість переглядів: 46

Розуміння та подача звіту про Контрольовану іноземну компанію

ГУ ДПС у Київський області інформує, що відповідно до положень ст. 392 ПКУ контрольованою іноземною компанією (КІК) визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної або юридичної особи – резидента України.

Пунктом 392.5 ст.392 розділу I ПКУ встановлені вимоги щодо складання та подання Звіту про контрольовані іноземні компанії. Зокрема, п.п. 392.5.2 п. 392.5 ст.392 ПКУ передбачено, що контролюючі особи зобов'язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

 

Джерела погашення податкового боргу платника податків

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених ПКУ, а також іншими законодавчими актами - п. 87.2 ст. 87 ПКУ.

Перелік майна та коштів, які не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу платника встановлено пунктом 87.3 ст. 87 ПКУ.

Якщо заходи щодо погашення податкового боргу шляхом стягнення коштів, які перебувають у власності платника податків не привели до повного погашення суми податкового боргу, або таких коштів недостатньо для погашення податкового боргу, то контролюючий орган визначає джерелом погашення податкового боргу дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав.

Якщо у платника податків, який є філією, відокремленим підрозділом юридичної особи, відсутнє майно, достатнє для погашення його грошового зобов’язання або податкового боргу, то джерелом погашення грошового зобов’язання або податкового боргу такого платника податків є майно такої юридичної особи, на яке може бути звернено стягнення згідно з ПКУ.

 

  ПРРО забезпечує функціонал, який відповідає вимогам закону про РРО

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) –  це не обладнання, а програмне рішення.

Програмне рішення (ПРРО) від ДПС забезпечує функціонал, який відповідає вимогам Закону про РРО, а скачати його можна з сервера ДПС на свій гаджет безкоштовно. Встановлюється ПРРО на будь-який гаджет, який підтримує операційну систему Windows, Android, iOS чи Web і має підключення до мережі Internet. Це дозволяє зекономити на придбанні традиційних касових апаратів та їх обслуговуванні;

Переваги ПРРО:

-програмне забезпечення ПРРО інтегрується із бухгалтерськими, іншими програмами, зокрема, в частині створення та ведення номенклатури товарів;

-економічність;

-надійність у використанні;

-не прив’язаний до конкретної сфери діяльності;

-має необмежений термін використання;

-не потребує обов’язкового супроводу;

-спрощена реєстрація;

-мобільність та зручність.

 

Чи є платниками екологічного податку філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, у разі здійснення ними викидів, скидів, розміщення відходів

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що   відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України від 16.01.2003 №436-IV, суб’єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Зокрема, СГ є господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГКУ, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

До платників екологічного податку не належать філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, у зв’язку з тим, що вони не мають статусу юридичної особи.
Платниками екологічного податку у разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами є підприємства (установи, організації), до складу яких входять такі філії, відділення та інші відокремлені підрозділи.

 

20 травня 2024 року завершується термін подання звітності та сплати окремих податків  та зборів

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що понеділок,  20   травня 2024 року, є останнім днем подання:

 • податкової декларації з ПДВ за квітень 2024 року;
 • декларації акцизного податку за квітень 2024 року;
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) ЮО та ФОП (крім громадян) за квітень 2024 року, в разі неподання податкової декларації на 2024 рік;
 • податкової декларації з рентної плати з розрахунком рентної плати за квітень 2024 року:

- за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

- за користування радіочастотним ресурсом України;

- за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

- за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

 

Також 20 травня 2024 року є останнім днем сплати:

 • рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів за І квартал 2024 року
 • рентної плати за спеціальне використання води за І квартал 2024 року
 • рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за І квартал 2024 року
 • екологічного податку за І квартал 2024 року
 • збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал 2024 року
 • туристичного збору за І квартал 2024 року
 • єдиного податку платниками ІІІ групи за І квартал 2024 року
 • авансових внесків з єдиного податку ФОП, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп за травень 2024 року
 • податку на прибуток підприємства за I квартал 2024 року
 • частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями за результатами фінансово-господарської діяльності за I квартал 2024 року
 • податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за I квартал 2024 року   
 • ЄСВ роботодавцями за квітень 2024 року (крім гірничих підприємств).

 

Новий Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, виданих до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого

ГУ ДПС у Київській    області інформує, що 07.05. 2024 набрала чинності постанова Кабміну України від 30.04.2024 № 475 «Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання з акцизного складу спирту етилового неденатурованого, призначеного для переробки на алкогольні напої (крім виноматеріалів та вермутів), та до ввезення на митну територію України алкогольних напоїв в ємностях, які не є споживчою тарою, для їх розливу у споживчу тару виробником алкогольних напоїв».

Постанова №475 прийнята на виконання норм ст.225 ПКУ, з урахуванням змін, внесених ЗУ від 29.06.2023 №3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах».

Більше інформації читайте тут.

 

Документи, необхідні для розгляду питання виключення платника податку з переліку ризикових

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п. 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/ розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 №1165 , питання відповідності/невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку розглядається комісією регіонального рівня.

Комісією регіонального рівня розглядається питання виключення платника податку з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості платника податку, у разі виявлення обставин та/або отримання інформації, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку та/або отримання інформації та копій відповідних документів від платника податку, що свідчать про невідповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку.

Інформація та копії документів подаються платником до ДПС в електронній формі засобами електронного зв’язку.

Платники податків

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що згідно з п.15.1 ст.15Податкового кодексу України, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Кожний з платників податків може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами.

З 14 травня діють зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка

ГУ ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що 14 травня набрала чинності постанова  Кабміну  від 10 травня 2024 року № 532, якою  внесені зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35 прим.1 ПКУ.  

Документ ухвалено з метою приведення у відповідність до чинного законодавства у частині внесених змін законами № 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації», № 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та у відповідність до норм законів «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Норми Порядку приведено у відповідність до чинного законодавства, передбачено подання інформації про рух коштів на єдиному рахунку кожного операційного дня та використання єдиного рахунка платником не пізніше робочого дня, що настає за днем подання ним повідомлення.

 

Громадяни України, що працюють за її межами, мають право на добровільну сплату ЄВ, уклавши договір добровільної участі на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

ГУ ДПС у Київський області повідомляє, що дохід, отриманий фізичною особою за межами України, не є базою нарахування єдиного внеску. Водночас, громадяни України, які працюють за її межами, мають право на добровільну сплату ЄВ, у разі заключення договору про добровільну участь на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Положеннями частини першої ст. 7 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07. 2010   № 2464-VI, встановлено, що роботодавці, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем) сплачують ЄВ за найманих працівників із сум нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та із сум винагороди ФО за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Частиною першою ст. 10 Закону № 2464 визначено, що громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

 

  Право на податкову знижку: Платник податку може повернути частину витрачених коштів

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що скориставшись правом на податкову знижку, платник податку може повернути частину понесення протягом звітного року витрат (сплачених коштів), дозволених до включення до податкової знижки відповідно до п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Водночас, існує ряд  обмежень, які потрібно враховувати при використанні права на нарахування податкової знижки.

 

Тимчасове обмеження у праві виїзду керівника ЮО – боржника за межі України у разі несплати податкового боргу, що перевищує 1 млн гривень

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що згідно з п. 87.13 ст. 87 ПКУ, у разі несплати протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податкової вимоги суми податкового боргу, що перевищує 1 мільйон грн., контролюючий орган може звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента – боржника за межі України – до погашення такого податкового боргу (далі – тимчасове обмеження).

Контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання рішення суду:

-     інформує про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, в порядку обміну інформацією, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони державного кордону;

-     розміщує відповідну інформацію в Реєстрі керівників платників податків – боржників.
Закінчення дії тимчасового обмеження здійснюється у разі погашення суми податкового боргу, зазначеної у рішенні суду, у зв’язку з якою було застосовано таке обмеження, або у разі отримання інформації з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про зміну керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента-боржника, або у разі початку судових процедур у справах про банкрутство стосовно такого боржника.

 

Чи має право СГ, у т.ч. нерезидент, взятий на облік в контролюючому органі, сплачувати податки з розрахункових рахунків, відкритих за кордоном

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що   відповідно до п. 4 ст. 45 Бюджетного кодексу України, податки і збори та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком установ України, які функціонують за кордоном).
Відповідно до п. 35.1 ст. 35 ПКУ, сплата податків та зборів здійснюється в грошовій формі у національній валюті України, крім випадків, передбачених ПКУ або законами з питань митної справи.

Підпунктом 2.3 розділу ІІ Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Мінфіну України від 22.06.2012 №758 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за №1206/21518, Казначейство для відображення в обліку виконання державного бюджету гривневого еквіваленту надходжень іноземної валюти, що зараховуються на валютні рахунки Казначейства, відкриті в уповноважених банках, та які отримують бюджетні установи України, що функціонують за кордоном, відкриває відповідні бюджетні рахунки за відповідними балансовими рахунками та кодами бюджетної класифікації.

Отже, суб’єкт господарювання, у т.ч. нерезидент, який взятий на облік в контролюючому органі, може сплачувати податки з рахунків, відкритих за кордоном.

 

Як платнику, який знаходиться за кордоном, подати документи до ДПС для проставлення апостилю та отримати документ з проставленим апостилем

ГУ ДПС у Київській області інформує, що з метою проставлення апостиля платник, який знаходиться за кордоном, заяву з документами, на яких необхідно проставити апостиль та документами про оплату послуги з проставлення апостиля або документом, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копією, засвідченою в установленому порядку, надсилає поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення до ДПС за адресою: Львівська площа, 8, м. Київ, 04053.

Оскільки відповідно до п. 1 Правил спеціальною відміткою «Apostille» засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, автентичність відбитка печатки, якою скріплений документ, ДПС може бути проставлено апостиль на документах, що містять підпис посадової особи контролюючого органу та печатку.

У заявах про проставлення апостиля в ДПС на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав (далі – Заяви), рекомендовані форми яких розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Діяльність/Апостиль/Форми Заяв про проставлення апостиля в ДПС на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав для фізичних та юридичних осіб, зазначається поштова адреса, на яку буде направлено документ (документи) з проставленим апостилем або обґрунтованою відмовою (далі – Документ) засобами поштового зв’язку АТ «Укрпошта» (далі – адреса).

У Заявах зазначається адреса в межах території України.

Водночас, у Заявах платник, який є заявником, може визначити особу, яка буде отримувачем Документа (поштою), вказавши її адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон.

 

Звіт  про КІК: Порядок заповнення та терміни подання

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що наказом Мінфіну від 25.08.2022 № 254 затверджено форму Звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочену форму Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт) та Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу (далі – Порядок).

У Звіті та в Порядку його заповнення чітко прописані назви граф та порядок їх заповнення. Отже, графи Звіту, в яких є показники для декларування підлягають заповненню.

Які пільги з ПДФО і військового збору мають ФО – волонтери?

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п. 165.1.64 та 165.1.65 п. 165.1 ст. 165 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:

-     кошти або вартість майна (послуг), що надаються фізичній особі – волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, в частині витрат неприбуткової організації, що залучає до своєї діяльності волонтерів, на проведення медичного огляду та вакцинації волонтера, інших лікувально-профілактичних заходів, безпосередньо пов’язаних з наданням волонтерської допомоги такою особою відповідно до Закону України від 19.04. 2011 №3236-VI «Про волонтерську діяльність»;

-    відшкодування неприбутковою організацією особі - волонтеру, з якою укладено договір про провадження волонтерської діяльності, документально підтверджених витрат, пов’язаних з наданням волонтерської допомоги, у розмірі та відповідно до переліку, що передбачені ст.11 Закону № 3236.

 

Щодо граничних строків сплати ПДФО та військового збору, задекларованих громадянами у поданій  податковій декларації

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.179.7 ст.179 ПКУ,  фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.

Платник податку – фізична особа, що зобов’язана подати декларацію, сплачує податкові зобов'язання за кодами бюджетної класифікації:

«11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;

«11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».

 

Комунікаційна податкова платформа – ефективний формат взаємодії з бізнес - спільнотою та громадськістю

Головне управління ДПС у Київській області нагадує: комунікаційна податкова платформа – ефективний формат взаємодії з бізнес-спільнотою та громадськістю.

З питаннями, що потребують оперативного вирішення, або пропозиціями щодо необхідності проведення певних заходів за визначеною тематикою звертайтесь на електронну скриньку: kyivobl.ikc@tax.gov.ua. 

Щодо терміну зберігання облікових справ СГ в контролюючих органах після припинення діяльності (ліквідації)

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що наказом Мінюсту України від 12.04.2012 № 578/5 затверджено Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, із зазначенням строків зберігання документів зі змінами та доповненнями (далі – Перелік).

Відповідно до ст. 291 розд. І Переліку облікові справи платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років після припинення діяльності таких суб’єктів господарювання.

Особові рахунки платників податків і зборів (обов’язкових платежів) зберігаються протягом 5 років (ст. 292 розд. І Переліку).

Варто зазначити, що обчислення строків зберігання документів проводиться з 01 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством. Наприклад, обчислення строку зберігання справ, завершених діловодством у 2011 році, починається з 01 січня 2012 року.

  Звернення громадян

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що фізичні  особи, зокрема ті, що є внутрішньо переміщеними особами, як і інші громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, медіа, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.

 

Обчислення транспортного податку фізичним особам

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України, обчислення суми транспортного податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.
Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку разом з детальним розрахунком суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, до 01 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, що надсилаються платнику, повинні містити щодо кожного з об’єктів, зокрема, але не виключно, інформацію про транспортний засіб: марка, модель, об’єм циліндрів двигуна (куб. см), рік випуску та розмір ставки податку.

Податок за об’єкти оподаткування, придбані протягом року, сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Акцизний склад

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п.14.1.6 п.14.1 ст.14 Податкового Кодексу України, акцизний склад - це:

а) спеціально обладнані приміщення на обмеженій території (далі - приміщення), розташовані на митній території України, де під контролем постійних представників контролюючого органу розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, пакування, фасування, зберігання, одержання чи видачі, а також реалізації спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів;

б) приміщення або територія на митній території України, де розпорядник акцизного складу провадить свою господарську діяльність шляхом вироблення, оброблення (перероблення), змішування, розливу, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізації пального.

Начало формы

Конец формы

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

 

ГУ ДПС у Київській області


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних