Інформаційно - роз'яснювальні матеріали від Головного управління ДПС у Київській області

Дата: 06.06.2024 14:58
Кількість переглядів: 48

Неофіційні трудові відносини позбавляють права на отримання державних соціальних гарантій

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що соціальний захист та пенсійне забезпечення  громадян залежать, перш за все, від свідомої громадянської позиції самих працюючих.

Право на державні соціальні гарантії мають лише громадяни, які отримували  офіційно нараховану заробітну плату, з якої сплачено податки, збори  та єдиний соціальний внесок.

Єдиний соціальний внесок. – це збір на загальнообов’язкове державне страхування, який впливає на розмір пенсійного забезпечення та наявність соціальних виплат.

Періоди роботи, за які сплачено ЄСВ у розмірі, не менше мінімального, зараховуються до страхового стажу, який дає право на виплати з державних страхових фондів. 

 

Визначення доходу платниками єдиного податку першої - третьої груп

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п.292.13 ст.292 ПКУ, дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до статті 296 цього Кодексу.

Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування – п. 292.14 ст.292 ПКУ.

 

Визначення бази оподаткування при постачанні основних виробничих/ невиробничих засобів, в тому числі при їх ліквідації

ГУ ДПС у Київській області інформує, що при постачанні основних виробничих або невиробничих засобів база оподаткування ПДВ визначається відповідно до п. 188.1 ст. 188 ПКУ - виходячи з їх договірної вартості.

При цьому база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).
Якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.

 

Основні засоби

ГУ ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 ПКУ основні засоби – матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20000 грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20000 грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

 

 

Щодо продажу основних засобів ЮО – платником ЄП за ціною нижчою від їх оціночної вартості

ГУ ДПС у Київській області інформує, що згідно з п. 292.2 ст. 292 ПКУ при продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.
Для юридичних осіб – платників ЄП нормами ПКУ не передбачено обов’язкової умови щодо продажу основних засобів за ціною не нижче їх оціночної вартості.

 

Алгоритм дій ФО у разі зміни даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків

 

ГУ ДПС у Київській області інформує, що у разі зміни даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків необхідно
подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР (далі – Заява за ф. № 5ДР) та документ, що посвідчує особу (після пред’явлення повертається):

– до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання);
–  у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу.

Для заповнення Заяви за ф. № 5ДР використовуються дані паспорта та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів:

-витяг з реєстру територіальної громади;

-паспорт, виготовлений у формі книжечки;

-тимчасове посвідчення громадянина України;

-довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Внесення змін до облікових даних платника податків та виготовлення реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється протягом трьох робочих днів з наступного дня після дня подання фізичною особою Заяви за ф. № 5ДР.

 

Фізичним особам ППР з нарахованими сумами плати за землю надсилаються на податкову адресу

ГУ ДПС у Київській області інформує, що відповідно до абзаців другого і третього п.45.1 ст.45 ПКУ, податковою адресою платника податків – фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків,  у контролюючому органі.

Платник податків – фізична особа може мати одночасно не більше однієї податкової адреси.

Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку ФО має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику податку у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 ПКУ.

Контролюючі органи надсилають ППР про сплату земельного податку/орендної плати на податкові адреси (адреси проживання) ФО рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

ФО, які подали заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет, ППР надсилаються контролюючими органами в електронний кабінет з одночасним надісланням ФО на їх електронні адреси інформації про вид документа, дату та час його надіслання в електронний кабінет.

Як діяти ФО – громадянину України у разі втрати (зіпсування) РНОКПП та  паспорта громадянина України

ГУ  ДПС у Київській області інформує що ФО  – громадянин України, в якої втрачено/зіпсовано РНОКПП та паспорт громадянина України, має здійснити такі дії:

  1. Отримати у територіальному органі Державної міграційної служби новий паспорт громадянина України, замість втраченого/викраденого.
  2. Подати заяву про внесення змін до ДРФО за ф.№ 5ДР до контролюючого органу:

- за своєю податковою адресою;

- за новим місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу у разі зміни місця проживання.

Для заповнення заяви за ф. №5ДР використовуються дані паспорта та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Пред’явити контролюючим органам витяг з реєстру ТГ про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особи.

3. Документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, надається протягом трьох робочих днів з дня звернення ФО.

Для отримання картки платника податків, що засвідчує присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, необхідно пред’явити паспорт контролюючому органу за своєю податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого контролюючого органу.

 

Оптова та роздрібна торгівля

 

ГУ  ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що згідно зі ст. 1 ЗУ від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»:

Оптова торгівля - діяльність по придбанню і відповідному перетворенню товарів для наступної їх реалізації суб’єктам господарювання роздрібної торгівлі, іншим  СГ (у т.ч. іноземним суб’єктам господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва).

Роздрібна торгівля – діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, у тому числі на розлив у ресторанах, кафе, барах, інших СГ  (у т.ч. іноземних суб’єктах господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) громадського харчування.

 

Право на податкову знижку за звітний 2023 рік можна використати по 31 грудня включно 2024 року

 

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків про можливість повернення частини коштів,  сплачених протягом  минулого звітного (податкового) року на витрати, дозволені для включення до податкової знижки відповідно до п. 166.3 ст. 166 ПКУ.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Для повернення коштів необхідно дотримання  певних умов, визначених ПКУ.

 

Якщо СГ приймає рішення замість РРО використовувати ПРРО, при переході на ПРРО реєстрація РРО скасовується

ГУ  ДПС у Київській області інформує, що відповідно до п. 1 глави 4 розд. II Порядку реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 № 547 реєстрація реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) діє до дати скасування реєстрації РРО, що відбувається у випадках, коли, зокрема, суб’єкт господарювання у зв’язку із застосовуванням програмного РРО (далі – ПРРО) вирішив відмовитись від застосування РРО, строк служби якого не закінчився.

Законодавчо не передбачено обмежень на використання поряд з РРО також і ПРРО. СГ може самостійно обрати для використання РРО або ПРРО.

Якщо СГ приймає рішення замість РРО використовувати ПРРО, то при переході на ПРРО скасовується реєстрація РРО.

 

Випадки, за яких платник зобов’язаний визнати умовне постачання товарів/необоротних активів при анулюванні реєстрації платника ПДВ

ГУ  ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п. 184.7 ст.184 ПКУ, якщо товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, такий платник податку в останньому звітному (податковому) періоді не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку зобов’язаний визначити податкові зобов’язання по таких товарах/послугах, необоротних активах виходячи із звичайної ціни відповідних товарів/послуг чи необоротних активів, крім випадків анулювання реєстрації як платника податку внаслідок реорганізації платника податку шляхом приєднання, злиття, перетворення, поділу та виділення відповідно до закону.

Облік доходів і витрат у фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність

ГУ  ДПС у Київській області  нагадує, що відповідно до п. 178.6 ст.178 ПКУ фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Типова форма, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджена наказом Міністерства фінансів України  від 13.05.2021 № 261, який набрав чинності 16.07.2021.

В разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді самозайнята особа зобов’язана на вимогу контролюючого органу надати засвідчену належним чином копію такого обліку в паперовому вигляді у порядку, встановленому податковим законодавством - п. 5 розд. ІІ Порядку №261.
На підставі первинних документів за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід/понесено витрати, здійснюються записи про отримані доходи та документально підтверджені витрати - п. 1 розд. І Порядку №261.

ФОП, які здійснюють розрахункові операції, зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу суб’єктів господарювання, що реєстратори розрахункових операцій зобов’язані використовувати фізичні особи - підприємці, які здійснюють розрахункові операції:

- ФОП платники ЄП ІІ - ІУ груп

- ФОП, що перебувають на загальній системі оподаткування.

Застосування РРО є обов’язковим для підприємців, які здійснюють розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі, при продажі товарів або наданні послуг у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також при прийманні готівки для подальшого її переказу.

Обов’язку  щодо використання програмних чи класичних РРО не мають такі фізичні особи - підприємці:

- ФОП І групи спрощеної системи оподаткування;

- ФОП, які приймають оплати виключно у формі банківського переказу за реквізитами IBAN;

- ФОП, які реалізують товари в селах з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій (якщо вони не здійснюють дистанційний продаж товарів та не реалізують підакцизні товари).

 

Доходи, які є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб у резидента та нерезидента

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до ст. 163 Податкового ПКУ об’єктом оподаткування ПДФО у резидента є:

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

- доходи з джерелами їх походження в Україні, які остаточно

оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

- іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами країни.
Об’єктом оподаткування ПДФО у  нерезидента є:

 - загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

- доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

 

Обчислення транспортного податку фізичним особам

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п. 267.6.1 п. 267.6 ст. 267 ПКУ, обчислення суми транспортного податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за податковою адресою (місцем реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт оподаткування.

Податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Податок за об’єкти оподаткування, придбані протягом року, сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

Формування та поповнення діапазону номерів для ПРРО

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що перша порція зарезервованих номерів діапазону фіскальних номерів, сформованих фіскальним сервером (далі – Діапазон) для програмного реєстратора розрахункових операцій (далі – ПРРО) формується фіскальним сервером автоматично, на запит ПРРО для отримання резервних номерів, який є службовим документом, створення якого ініціюється відповідною командою ПРРО, або у відповідь на службовий документ з типом «Відкриття зміни».

Відповідь фіскального сервера на запит ПРРО містить перелік фіскальних номерів з Діапазону. Відповідь фіскального сервера на службовий документ з типом «Відкриття зміни» містить номер офлайн сесії та перелік фіскальних номерів з Діапазону.

Наступні порції зарезервованих фіскальних номерів для ПРРО формуються фіскальним сервером автоматично у відповідь на запит ПРРО, або у відповідь на отриманий пакет даних офлайн документів.

Відповідь фіскального сервера на запит ПРРО містить перелік наступних фіскальних номерів з Діапазону або номер офлайн сесії та перелік наступних фіскальних номерів з Діапазону.

Діапазон, який видається для роботи ПРРО в режимі офлайн, складається з переліку конкретних зарезервованих за ПРРО фіскальних номерів.
Зарезервований за ПРРО фіскальний номер, що присвоюється електронним документам, формується як унікальний набір літер і цифр, або цифр, розділених крапками.

 

Щодо торгівлі алкогольними напоями в орендованому приміщенні торговельною площею менше 20 кв. м, яке є частиною єдиного торгового приміщення з торговельною площею  понад 20 кв. м

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що абзацом 14 ст. 1 ЗУ від 19.12.1995 №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» визначено, що місце торгівлі – це місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пива - без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, - торговельною площею не менше 20 кв. м, обладнане реєстраторами розрахункових операцій та/або  програмними реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Тобто, у торговому приміщенні торговельною площею менше 20 кв. м СГ не має права здійснювати реалізацію алкогольних напоїв, крім пива, оскільки реалізація пива здійснюється без обмеження площі.

 

Право на податкову знижку за звітний 2023 рік можна використати по 31 грудня 2024 року включно

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків про можливість повернення частини коштів,  сплачених протягом  минулого звітного (податкового) року на витрати, дозволені для включення до податкової знижки відповідно до п. 166.3 ст. 166 Податкового ПКУ.

Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

 

Учасник міжнародної групи компаній

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що відповідно до п.п. 14.1.254 2. п. 14.1.ст. 14 ПКУ, учасник міжнародної групи компаній (для цілей ст. 39 ПКУ):

а) будь-яка окрема господарська одиниця міжнародної групи компаній (зокрема українська чи іноземна юридична особа або утворення без статусу юридичної особи), яку включено до консолідованої фінансової звітності такої міжнародної групи компаній для цілей такої звітності або яка обов'язково мала бути включена до консолідованої фінансової звітності у разі, якщо б акції (корпоративні права) такої окремої господарської одиниці міжнародної групи компаній перебували в обігу на національному та/або іноземному організованому фондовому ринку (фондовій біржі);

б) будь-яка така господарська одиниця міжнародної групи компаній, яку виключено з консолідованої фінансової звітності такої міжнародної групи компаній відповідно до критеріїв, визначених для цілей складання зазначеної звітності (щодо володіння чи контролю між юридичними особами або утворенням без статусу юридичної особи, матеріальності такої господарської одиниці для міжнародної групи компаній тощо);

в) будь-яке постійне представництво будь-якої господарської одиниці міжнародної групи компаній, зазначеної у підпунктах "а" і "б" цього підпункту, за умови що така господарська одиниця складає окрему фінансову звітність щодо такого постійного представництва для фінансових, регуляторних чи податкових цілей або для цілей внутрішнього управлінського контролю.

 

Строки сплати земельного податку

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу, що відповідно до абзацу першого п. 286.5 ст. 286 ПКУ нарахування сум плати за землю ФО проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки, у тому числі право на яку ФО має як власник земельної частки (паю), які надсилають платнику у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ, до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за встановленою формою разом із детальним розрахунком суми податку, який, зокрема, має містити кадастровий номер, площу земельної ділянки ставку податку та розмір пільги.

Сплачується земельний податок ФО протягом 60 днів з дня вручення ППР - абзац перший п. 287.5 ст.287 ПКУ.

 

Розрахунок мінімального податкового зобовязання

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу, що відповідно до норм ПКУ, платниками мінімального податкового зобовязання (далі – МПЗ)  є  ЮО або ФО – власники та користувачі с/г угідь, не переданих такими особами в оренду чи інше користування на підставі договорів, зареєстрованих відповідно до законодавства.

МПЗ визначається за період володіння/користування земельною ділянкою, який припадає на відповідний податковий (звітний) рік.

Розрахунок МПЗ здійснюється за формулою:

МПЗ щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої проведена

МПЗ = НГОд х К х М / 12,  де:

МПЗ - мінімальне податкове зобов'язання;

НГОд - нормативна грошова оцінка відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації

К - коефіцієнт, який становить 0,05*

М - кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності/користуванні платника податків.

МПЗ щодо земельної ділянки, нормативна грошова оцінка якої не проведена:

МПЗ = НГО х S х К х М / 12, де:

МПЗ - мінімальне податкове зобов'язання;

НГО - нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по АР Крим або по області з урахуванням коефіцієнта індексації

S - площа земельної ділянки, га

К - коефіцієнт, що становить 0,05*

М - кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) платника податків.

* Тимчасово для розрахунку МПЗ за 2022 та 2023 роки застосовується знижений коефіцієнт "К", із значенням 0,04.

Фермери платники ЄП ІУ групи - ФОПи застосовують коефіцієнт «К» у половинному розмірі: під час визначення МПЗ за 2022 та 2023 рр - 0,02, а за наступні роки - 0,025

До бюджету платником сплачується позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків/зборів,   пов'язаних з виробництвом та реалізацією власної с/г продукції та/або з власністю/користуванням с/г угідь:

  • ПДФО та військовий збір з доходів від продажу власної с/г продукції;
  • земельний податок за земельні ділянки, віднесені до с/г угідь.

 

Заповнюємо таблицю даних платника: Чи потрібно зазначати у таблиці даних платника ПДВ коди товарів та коди послуг, які придбаваються у особи, не зареєстрованої платником ПДВ

ГУ ДПС у Київській області звертає увагу, що п. 12 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2019  №1165  платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника ПДВ  за встановленою формою (додаток 5).

У Таблиці зазначаються: 

- види економічної діяльності відповідно до КВЕД;

- коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, що постачаються/придбаваються платником, ввозяться на митну територію України;

- коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (далі – ДКПП), що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України - п. 13 Порядку зупинення.

Порядком зупинення не визначено заповнення в Таблиці кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД та кодів послуг згідно з ДКПП, що придбаваються (отримуються) платником в залежності від статусу постачальника.

Отже, якщо товари/послуги придбаваються/отримуються у особи, яка не зареєстрована платником ПДВ, їх коди, визначені згідно з УКТЗЕД та ДКПП підлягають заповненню у Таблиці.

 

ЗУ №3050: Справляння плати за землю, екологічного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що  ПКМУ від 30.04.2024 №485 «Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2022 р. № 1364» внесені зміни до п. 1 ПКМУ від 06.12.2022  №1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією».

Постановою № 485, яка набрала чинності з 03 травня 2024 року, встановлено, що для цілей оподаткування території активних бойових дій - це включені до переліку території активних бойових дій, території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Згідно з пп. 69.14, 69.16, 69.22 ПКУ, починаючи з 01 січня 2023 не нараховуються та не сплачуються плата за землю, екологічний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Податки) за період з першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території. Дати початку та завершення активних бойових дій або тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій.

Поширення дії пп. 69.14, 69.16, 69.22 ПКУ на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, починається з першого числа місяця, в якому набрала чинність Постанова № 485 - 03.05.2024.

Отже, відповідно до пп. 69.14, 69.16, 69.22 ПКУ, з урахуванням норм Постанови № 485 за об’єкти оподаткування, розташовані на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, Податки не нараховуються та не сплачуються, починаючи з 01.05.2024 до останнього числа місяця, у якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території.

 

Внутрішньо переміщені особи звільняються від сплати туристичного збору

ГУ ДПС у Київській області інформує, що перелік осіб, які не можуть бути платниками туристичного збору, визначений  п.п.268.2.2.п.268.2 ст.268 ПКУ. Відповідно до п.п. з)  п.п.268.2.2.п.268.2 ст.268 ПКУ,  платниками збору не можуть бути особи, взяті на облік як внутрішньо переміщені особи (дала – ВПО) відповідно до ЗУ "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік ВПО як адреса фактичного місця їх проживання/перебування.

Для підтвердження звільнення від сплати туристичного збору, особа повинна надати податковому агенту копії відповідних документів, що підтверджують її належність до пільгової категорії (путівки або курсівки можуть бути в оригіналі).

Особи, що не надали відповідних документів, які засвідчують їх належність до пільгової категорії, є платниками туристичного збору.

 

Сплатити податки, не виходячи з дому

ГУ ДПС у Київській області інформує, що сплатити податки можна швидко та зручно - навіть не  виходячи з дому.

Платник податків - фізична особа в особистому кабінеті Електронного кабінету платника може сплатити податок, скориставшись однією  із запропонованих платіжних систем.

Для сплати податків через Електронний кабінет  слід здійснити такі кроки:

- увійти до приватної частини Електронного кабінету

- вибрати меню «Стан розрахунків з бюджетом» 

- обрати податок (платіж), який необхідно сплатити 

- сканувати QR-код,

- підтвердити операцію

або

- обрати одну із платіжних систем,

- вказати реквізити платіжної карти,

- підтвердити операцію.

Увага! Платіжне доручення заповнюється автоматично, на підставі облікових даних платника податків та відомостей щодо рахунків для зарахування платежів до бюджету. 

Презентаційні матеріали ДПС щодо сплати податків платником податків-фізичною особою в Електронному кабінеті можна переглянути за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/673105.html .

 

Інформація, що міститься в Єдиному реєстрі ППР контролюючих органів, надісланих/вручених платникам податків

ГУ ДПС у Київській області інформує, що контролюючий орган  відповідно до абз. четвертого – п’ятнадцятого п. 58.2 ст. 58 ПКУ веде реєстр виданих податкових повідомлень-рішень щодо платників податків. В Єдиному реєстрі ППР контролюючих органів, надісланих/вручених платникам податків (далі – Єдиний реєстр), міститься інформація про:

- дати складання, надіслання/вручення та отримання платником податків ППР;

-  дату відкликання або зміни ППР;

- визначену суму нарахування/зменшення /або податкового зобов’язання, що повинен сплатити платник та/або зменшення суми бюджетного відшкодування та/або зменшення від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми ПДВ, та/або зменшення ПДФО, задекларованого до повернення з бюджету, зокрема при використанні права на податкову знижку, та/або заниження чи завищення суми податкових зобов’язань, заявленої у податковій декларації, або суми податкового кредиту, заявленої у податковій декларації з ПДВ, та дати настання граничного строку їх сплати;
- стан узгодження сум, зазначених у п. 3 п. 58.2 ст. 58 ПКУ;

- строки сплати сум, зазначених у п. 3 п. 58.2 ст. 58 ПКУ;

- виникнення податкового боргу, дату та номер податкової вимоги;
- оскарження ППР в адміністративному/судовому порядку.

Також у Єдиному реєстрі може міститися інша інформація.
Технічним адміністратором Єдиного реєстру є ДПС.

Нормативно-правовими актами не передбачено розміщення Єдиного реєстру на офіційному вебпорталі ДПС.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: kyivobl.ikc@tax.gov.ua 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області

 

 

 

Фото без опису

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних